СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА ШАРИВЫН САБИТ 

Төрсөн он: 1977

Төрсөн газар:  Баян-Өлгий аймаг Толбо сум

Овог:   Жантекей Хангелди

Ам бүл:  6

Мэргэжил: Эдийн засагч  

Боловсрол:

 • 1995 онд Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын 10 жилийн сургууль
 • 1999 онд ХААИС

Ажлын туршлага :

 • 2000-2009 онд хуваариа бизнес эрхэлсэн
 • 2010 онд ЗДТГ-ын ня-бо
 • 2011-2016 онд Төрийн сангийн төлөөлөгч
 • 2016 оноос Сумын Засаг Даргаар томилогдон ажиллаж байна.

Гавьяа шагнал :

 • 2012 онд Сангийн яамны 100 ойн медаль
 • 2016 онд АЗД-ын жуух бичиг

 

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ МЕРЕКЕГИЙН ЕРКИНБЕК

Төрсөн он: 1990

Төрсөн газар:  Баян-Өлгий аймаг Толбо сум

Овог:     Ботахара Сарик

Ам бүл:  5 

Мэргэжил:  Эрх зүйч

Боловсрол:

 • 2008 онд Баян-Өлгий аймгийн Толбо сумын 10 жилийн ахлах сургууль
 • 2012 онд ИЗОУИ Сургууль
 • 2015 онд Удирдлагын академи

Ажлын туршлага :

 • 2012 онд Монхангай ХХК-д Хяналтын ажилтан
 • 2013-2015 онд хуваариа бизнес эрхэлсэн
 • 2015-2016 онд Рысжан ХХК-д
 • 2016 онд  Сумын Засаг Даргын Орлогчоор томилогдон ажиллаж байна.

Гавьяа шагнал :

 • 2011 онд НАМОХ-ын Эрдмийн од
 • 2016 онд НАМЗХ-ын Алтан од

 

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА АХАТЫН КОНТОРБАЙ

Төрсөн он: 1960

Төрсөн газар:  Баян-Өлгий аймаг Толбо сум

Овог:     Секел

Ам бүл:  4

Мэргэжил: Нийгмийн ажилтан-сэтгэл судлаач

Боловсрол:

 • 1979 онд БӨ аймаг 1-р 10 жилийн дунд сургууль
 • 2004 онд Эрдэнэт хотын Удирдалгын акдеми
 • 2013 онд УБЭОИ Сургууль

Ажлын туршлага :

 • 1983-1993 онд Сумын мал эннлэгэд жолооч
 • 1992-1998 онд Талап ХЭАА-н эзэн
 • 2001 онд сумын ИТХ-ын хурлын ажилтан
 • 2002-2003 онд  хуваариа бизнес эрхэлсэн
 • 2013 оноос ЗДТГ-ын даргаар ажиллаж байна.
   

Гавьяа шагнал :

 • Ардын хувьсгалын 70 80 90 жилийн ойн медаль
 • Хөдөлмөрийн хүндэт медаль

 

2015-01-27
Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС