УИХ-ын төлөөлөгчид О.Хонафия (1924 оны анхдугаар Их хурал),Б.Ахтышхан,Т.Үмбет(1928 оны V Их хурал), Ж.Адырбай (1926, 1926, 1927 оны II-IV Их хурал), Т.Байдолда (1945 оны VIII Их хурал), С.Илмис (1949 оны IX Их хурал), Н.Малик (1954 оны Улсын Их хурал), Х.Жамтамир (1977 оны АИХ ын депутат),

Т.Дүйсенби (1986 оны АИХ-ын депутат), Хөдөлмөрийн баатар Ж.Серикбай, Н.Запал, Т.Охабыл, Төрийн соёрхолт, caйд асан У.Маулат, Гавъяат цолтон Т.Дүйсенби, М.Амантай, Б.Галаа Партизан А.Хийрэв яруу найрагч Ж.Аргынбай, Ш.Жамлийхаа, И.Яки эрдэмтэд А.Мекей, У.Маулет, Т.Дөрбетхан, Б.Досан, Г.Цогбадрах, Б.Дорж, Ц.Ядамжав, А. Базар, К.Кани, Х.Болатхан, Ж.Еркетай Х.Айбек, нэрт эмч А.Тоня, Б.Хайнел, Хувъсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн Н.Оразбай, Ж.Сарикбай, Ш.Еркинбай, Ш.Пунцаг, М.Жүгдэр, Д.Сейлхан, М.Тотила, аймгийн удирдах өндөр албан тушаал хашсан И.Хабай, А.Хажекбер, Б.Темирхан, Ё.Хабыл, Ө.Зейнолда, М.Азине Н.Сагидолда, З.Kaз6eк, Б.Ламия спорын мастер Ж.Жамбалсүрэн нар Толбочуудын бахархал болсон хүмүүс юм.

2022-02-22
Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС