ТЭТГЭМЖ АВАХ ИРГЭД ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

Гурав болон түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн өрх толгойлсон эх, эцгийн тэтгэмж авах иргэн:

 • Өргөдөл;  1 хувь зураг;
 • Нөхөр /эхнэр/-ийн нас барсны гэрчилгээ, хуулбарын хамт; 
 • Баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
 • Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт /16  насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт/;
 • Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3.1.8-д заасан өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох талаар сум, хорооны Амьжиргааг дэмжих зөвлөлөөс гаргасан шийдвэр. 

0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж авах иргэн:

 • Өргөдөл;    
 • Хувь зураг; 
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 • Хүүхэд эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай өрх, сум,  тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчийн тодорхойлолт; 
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт;
 • Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106.1-д заасны дагуу хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа бол чөлөө олгосон тухай ажил олгогчийн тушаал, хуулбарын хамт; 

Ихэр хүүхдийн тэтгэмж авах иргэн:

 • Өргөдөл;   
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт, гадаадад оршин суугаа иргэний тухайд иргэний үнэмлэх эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар;
 • Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт;  
 • Ихэр хүүхэд нь эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчийн тодорхойлолт; 
 • Баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт; 
 • Гадаадад оршин суугаа иргэний хувьд тухайн газрын эмч, эмнэлэгийн байгууллагын тодорхойлолт, Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газрын тодорхойлолт.

 

2022-02-24
Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС