Сум, багийн удирдлагууд болон хүн, малын эмч нар Хонгор өлөн Толбо нуур багуудад ажиллаж, малчин иргэдийн аж амьдралтай танилцав. Үүнд сумын хэмжээнд өвөлжилт хүндрэл багатай, мал төллөлт хэвийн, хөрш зэргэлдээ аймаг сум, багаас шүлхий өвчин гарсантай холбогдуулан мал орулахгүй байх талаар зөвлөгөө өгсөн болно.

ТОЛБО НУУР БАГ

ХОНГОР ӨЛӨН БАГ

 

2022-03-12
Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС