Өнөөдөр ИТХ-ын дарга, ЗДОрлогч дарга, 4-р багийн хүний эмч, БЗД нар тус багт ажиллаж, төр засаг болон аймаг, сумаас гарч байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, шийдвэрүүдийн талаар мэдээлэл өгч, мал төллөлтийн байдал, шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөрш зэргэлдээ аймаг сумаас багийн хил руу мал нэвтрүүлэхгүй байх талаар анхааруулж, зөвлөмж тараав.

2022-03-07
Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС