1-р багийн Засаг дарга Лесханы Каннати

2-р багийн Засаг дарга Хуандахын Манас

3-р багийн Засаг дарга Бахытын Өнербек

4-р багийн Засаг дарга Алипбайн Ашим

5-р багийн Засаг дарга Дамысын Ерланбек

6-р багийн Засаг дарга Хоянбайн Мирас

2022-02-22
Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС