ӨВӨЛЖИЛТИЙН БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦАВ.

      Энэ жилийн өвөлжилтийн байдалтай танилцаж сумын Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, багийн Засаг дарга нартай хамт 1, 6-р багийн  210-аад малчин өрхөөр нэг бүрчлэн орж малчдын аж байдалтайн танилцаж санал бодлоо сонсож ирлээ. Малчдын ерөнхий өвөлжилтийн байдал сайн байна гэж ажлын хэсэг дүгнэж байна. Хүн малын ямарваа халдварт, халдварт бус өвчин гараагүй өвчин зовлонгүй хэвийн байна.

 

2021-11-10
Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС