Өнөөдөр сумын ИТХ-ын дэргэдэх ГХУСАЗСЗ-ийн бүрэлдэхүүн хуралдаж 2022 онд хийх ажлын төлөвлөгөөнд санал авч баталсан ба шинээр сонгогдсон багийн Засаг дарга нарт чиглэл өгөв.

2022-02-28
Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС