2021-2022 оны өвөлжилт, хаваржилтын байдал, төл хүлээн авах бэлтгэл ажилтай танилцах, зөвлөмж өгөх зорилгоор 2022 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр Толбо сумын 1-р багийн  малчин өрхөөр орж өвөлжилт, хаваржилтын байдалтай танилцав.

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн: Толбо сумын ИТХ-ын дарга Н. Өмирзах, малын эмч О.Хумырзах, багийн Засаг дарга Л. Каннати  нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж иргэдтэй уулзаж, мал төллөлт, шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ухуулга таниулга хийж, цаг үеийн мэдээ мэдээллийн талаар санал солилцов.

2022-03-03
Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС