Монгол Улсын Шадар сайдын аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 2022 онд хамтран ажиллах гэрээ, гамшгаас хамгаалах Ангиллын сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2022 оны 9 дүгээр сарын  27-ны өдрийн 07:25 цагт тус сумын Онцгой комисс, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллуулж, бэлэн байдлыг шалгаснаар гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль эхэлж, танхимын дадлагаар үргэлжлэн явагдаж байна.

     

   

   

2022-09-28
Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС