254 сар

ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА.

ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА. Тус сумын Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлт шаардлагын хэмжээнд хүрч  зээл олгох эрх үүссэнтэй холбогдуулан 2020 оны 04 сарын 24-наас 05 сарын 23-ний өдрийн 1500 цаг хүртэл жижиг дунд үйлдвэрийн...

084 сар

Толбо сумын иргэд хадлан бэлчээр ашиглах, эзэмших журамтай боллоо

Баян-Өлгий аймгийн Толбо сум  хадлан бэлчээр ашиглах, эзэмших журам”-тай боллоо. “Мерси кор” олон улсын байгууллага АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн Гамшигт нэрвэгдсэн гадаад орнуудад ту...

113 сар

Уриалга

 

103 сар

Аймаг, сумаас орох гарах хөдөлгөөнийг зогсоолоо

101 сар

ӨВӨЛЖИЛТИЙН БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦАВ.

ӨВӨЛЖИЛТИЙН БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦАВ.       Энэ жилийн өвөлжилтийн байдалтай танилцаж сумын Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, багийн Засаг дарга нартай хамт 1, 6-р багийн  210-аад малчин өрхөөр нэг бүрчлэн орж малчд...

Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС