2511 сар

Сум хөгжүүлэх сан

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Тус сан нь 2011 оноос иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хөнгөлттэй нөхцөлөөр зээл олгох үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд  энэхүү хугацаанд нийт  63 иргэн, аж ахуйн нэгжид 286 сая төгрө...

1111 сар

Авлигатай тэмцэх газар

   

1011 сар

ӨВӨЛЖИЛТИЙН БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦАВ.

ӨВӨЛЖИЛТИЙН БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦАВ.       Энэ жилийн өвөлжилтийн байдалтай танилцаж сумын Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, багийн Засаг дарга нартай хамт 1, 6-р багийн  210-аад малчин өрхөөр нэг бүрчлэн орж малчд...

089 сар

Толбо сумын иргэд хадлан бэлчээр ашиглах, эзэмших журамтай боллоо

Баян-Өлгий аймгийн Толбо сум  хадлан бэлчээр ашиглах, эзэмших журам”-тай боллоо. “Мерси кор” олон улсын байгууллага АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн Гамшигт нэрвэгдсэн гадаад орнуудад ту...

079 сар

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ ТОЛБО СУМАНД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ ТОЛБО СУМАНД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.       Баян-Өлгий аймгийн ИТХ-ын дэргэдэх Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн даргаар  ахлуу...

Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС