Ашгийг бууруулах болсон гол шалтгаан нь байгууллагын дотоод бүтэц, зохион байгуулалтыг өөрчлөхтэй холбоотой зардал болох 243 сая доллар байсан гэнэ. Тухайлбал тэд өнгөрсөн зун олон тооны ажилтнаа цомхотгох шийдвэр гаргасан бол гар утасны Nokia компанийг нэгтгэхтэй холбоотой өөрчлөлтүүд хийжээ.

  • slide1
  • slide2
Үзэсгэлэнт газар
Аймгийн төв
Сумын төв
Толбо сум

Толбо сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС