Өргөдөл гаргах

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хурдан шуурхай хүлээн авах хэсэг

Танилцуулга

Баян-Өлгий аймгийн Толбо сум нь 1938 онд байгуулагдсан

Төрийн үйлчилгээ

Хөдөлмөр, нийгмийн халамж, эрүүл мэнд, газрын харилцаа

Шилэн данс

Сумын төсөв, гүйцэтгэлийн мэдээлэл

Тендер

    Толбо сум

    Толбо сум

    Баян-Өлгий аймаг

    ХОЛБООС